24 uurs Zorg met Dagbesteding

Deze dienst is bedoeld voor gemotiveerde jongeren die uit een detentie komen, zwerfjongeren of anderen die besloten hebben hun leven weer te willen inrichten naar zelfredzaamheid. Deze jongeren hebben vaak geen idee waar te beginnen. Ze hebben weinig of geen inkomsten en het is voor hun lastig een baan te vinden of huisvesting. Daarnaast is een zinvolle dagbesteding vaak niet aanwezig. Het vervallen in het niets doen of ‘slechte’ dingen uitspoken moet worden stopgezet.

Tram 11 biedt aan deze jongeren acute 24 uurs zorg aan met een dagbesteding. Waarom acuut? Omdat deze jongeren direct hulp nodig hebben. Het is belangrijk om van de (nieuwe) attitude die een jongere heeft op dat moment direct voordeel uit te halen. Hij is nu gemotiveerd en staat nu open voor verandering.

Dit houdt wel in dat er een aantal basis en randvoorwaarden aanwezig dienen te zijn. Deze zijn benoemd in onze andere dienst die wij aanbieden: re-integratie.

 

Woongroep

Het verschil met onze dienst re-integratie is dat Tram 11 bij deze jongeren zich inzet op huisvesting, 24 uurs zorg en dagbesteding. Zodra een jongere zich aanmeldt bij ons plegen wij direct inzet om hem zo spoedig mogelijk aan huisvesting te helpen. Dit doen wij door de jongere te plaatsen in een van onze woongroepen. Deze woongroepen bestaan uit jongeren in een zelfde situatie.

Een woongroep bestaat uit 6 tot 8 jongeren die in hetzelfde huis verblijven en die onder supervisie van een huiscoach leren zorgen voor zichzelf en voor de groep.

 

De 24 uurs zorg

Om te zorgen voor jezelf, moet je ook weten of leren hoe dat moet. De huiscoach geeft de jongeren handvatten om zelf te exploreren. Hoe vind je goedkope of gratis spullen? Hoe maak je maandelijks een begroting voor je inkomsten en uitgaven? Wat is een zinvolle en toch ook leuke manier om je vrije tijd in te vullen? Als een jongere dreigt terug te vallen op oude gewoontes is de huiscoach en woongroep er om de jongere aandacht en zorg te bieden. De groep steunt elkaar en leert van elkaar. Zorgen voor elkaar werkt bindend.

 

Het zelf doen

De groepsdynamiek speelt in deze een belangrijke rol. De (nieuwe) attitude die de jongeren hebben -nu ze gemotiveerd zijn om iets van hun leven te maken- werkt aanstekelijk en motiverend naar de anderen. De drang naar een zinvolle dagbesteding is aanwezig. Onder supervisie van de huiscoach wordt deze dynamiek bewaakt. De huiscoach doet niet aan begeleiding. De jongeren bepalen zelf wat zij willen doen, nastreven en zijn. De huiscoach is er om te motiveren en goede initiatieven aan te jagen  Het doel is: zelf doen.