Re-integratie

Re-integratie naar werk, opleiding of activering

Wij bieden jongeren en (jong)volwassenen een divers, dynamisch en innovatief traject aan in begeleiding naar werk, opleiding of activering. Onze re-integratie methodiek is ook toe te passen op andere doelgroepen zoals 50 plus werklozen, vluchtelingen en anderen.

Per fase (instroom, doorstroom en uitstroom) zijn wij dagelijks actief met een ochtend groep en een middaggroep. Elke groep wordt begeleid door een sociaal cultureel werker en een pedagogisch medewerker. Indien nodig wordt een gedragsdeskundige ingezet.

 

Fase 1 INSTROOM

A. Intake & 0-meting

Bij de intake maken we kennis met de jongere. We stellen hem laagdrempelige vragen over hemzelf en zijn omgeving. De mentor van de jongere is bij het gesprek aanwezig zodat er direct een vertrouwensband kan ontstaan. (waar ‘hij/hem’ staat, geldt ook voor ‘zij/haar’)

We onderzoeken samen waarom hij niet meer participeert op onderwijs, arbeid of niet deelneemt aan een activiteit buitenshuis. Hierop bespreken we de mogelijkheden van iets doen. Niets doen is geen optie! We doen een behoefte onderzoek. We laten hem zelf zijn doelen benoemen en beschrijven. Zijn motivatie is hierbij leidend. Motivatie is onontbeerlijk. Anders lukt het niet. Wat wil hij op dit moment en hoe denkt hij dit te verwezenlijken. Wij vragen hem welke middelen hij gaat inzetten om zijn doelen te bereiken. Als de doelen te globaal, niet realistisch zijn of onvoldoende bevonden worden, wordt hij hierop gewezen en worden ze in overleg met zijn mentor bijgesteld.

 

B. Randvoorwaarden

Alvorens deel te kunnen nemen aan de volgende fases dient bij de jongere de noodzakelijke randvoorwaarden aanwezig te zijn.

Persoonlijke hygiëne & uiterlijke verschijning zijn een eerste voorwaarde om door te kunnen stromen. De jongere dient zorg te dragen dat zijn leefomgeving er schoon uitziet en hij er zelf goed verzorgd uitziet; is het haar goed gekamd, zijn de tanden gepoetst; is de kleding netjes etc.

Schuldenvrij zijn en beschikking hebben over huisvesting zijn een tweede voorwaarde. Zijn deze niet of onvolledig aanwezig dan wordt hier gezamenlijk inzet op gepleegd.

Ouders/verzorgers worden vanaf het begin betrokken in het proces. Hen wordt gewezen op de noodzakelijke bijdrage in ondersteuning, ontwikkeling en activering van de jongere.  Huisbezoeken zijn onderdeel van fase 1.

 

 C. Basisvaardigheden beheersen

Als aan de basisbehoeften voldaan zijn, zal de jongere gecoacht worden in het succesvol inzetten van de geleerde basisvaardigheden in zijn (nieuwe) leven.

 

Fase 2 DOORSTROOM

Arbeid en scholing vaardigheden

In deze fase leert de jongere gericht zoeken naar welke branche of organisatie zijn voorkeur uitgaat en welk beroep, studie of dagbesteding hij wil aangaan. De jongere leert vacatures te analyseren en zich voor te bereiden op sollicitatie gesprekken. Hij leert zich te onderscheiden van andere sollicitanten door innovatieve sollicitatievaardigheden.

 

Hij leert ook over de verschillende ‘verkoopstijlen’ in sollicitaties in te zetten. Jongeren die gebaat zijn bij alleen al activering zullen op dit niveau worden begeleid naar een sport, cultuur of een andere activiteit.

 

De primaire boodschap die Tram 11 aan alle jongeren meegeeft is:

Wees authentiek en denk empathisch & probeer creatief te zijn!

 

Fase 3 UITSTROOM

Het zelf kiezen en het zelf doen

In deze laatste fase richten wij ons op het daadwerkelijk verwerven van werk, opleiding of minstens activering.  Zij kunnen nu kiezen uit een van onze arrangementen die wij te bieden hebben en wijzen op de voor- en nadelen van de arrangementen.

Tram 11 heeft kent 7 arrangementen.

 

Onze arrangementen

* Homemadepassion.org (zie website)

* MKB social return (LO/MBO)

* Trainee’s in de wijk (MBO/HBO/WO) (adviseren ondernemers in de wijk)

* Werkgeverservicepunt voor Praktijkschoolkinderen

* European Voluntary Service (activering)

* Sport & Cultuur (activering)

* Anders (activering)

 

In deze fase krijgt de jongere ook een buddy taak. Ze zullen nu jongeren van de instroomgroep en doorstroomgroep coachen.

 

Buddy systeem 

Bij de begeleiding van de jongeren zetten wij ook het buddysysteem in. Hierbij begeleidt een jongere die in het verleden zelf een deelnemer was of een gevorderde deelnemer is, een nieuwe deelnemer.

De toegevoegde waarde hiervan is dat het een (oudere) ervaren (ex)deelnemer in een meer gelijkwaardige verstandhouding de jongere kan begeleiden. Hij is per slot van rekening van dezelfde leeftijdscategorie en heeft in hetzelfde schuitje gezeten.

 

Sport & Cultuur

Sport en (kennismaking met) cultuur maken een integraal onderdeel uit binnen het traject.

 

Monitoren

Na het traject zal de jongere nog drie maanden worden gemonitord. Dit wordt gedaan door zijn mentor. Er zal hier -door contact met zijn werkgever, school, ouders en jongere zelf- getoetst worden of alles nog naar wens verloopt en de jongere nog steeds inzet pleegt om de gestelde doelen te realiseren.

Mocht de jongere erin geslaagd zijn om de instroom en doorstroom te hebben behaald dan zal de jongere positief uitstromen. Het project eindigt hier niet; de intensiteit zal wel evenredig afnemen. Naarmate het beter gaat, neem t het monitoren af. Als na drie maanden monitoren blijkt dat de jongere zich positief blijft inzetten zal de begeleiding van jongere worden afgesloten. Bij een negatief resultaat zal jongere opnieuw instromen op het niveau wat gepast is.