Taakstraffen

De uitvoering van taakstraffen voor jongeren van 12 tot 18 jaar opgelegd door de officier van justitie of rechter worden tot nog toe uitgevoerd door de Raad voor de Kinderbescherming. De verwachting is de regering deze in de loop van 2017/2018 zullen afstoten en naar de gemeentes zullen overhevelen. Tram 11 speelt daar op in en biedt deze dienst alvast aan gemeenten. Tram 11 biedt deze dienst aan met behoud van dezelfde kwaliteit die de Raad voor de Kinderbescherming bood.