Tarieven

Wij zetten ons in om de kosten zo laag mogelijk te houden en met behoud van kwaliteit.

Subsidies zullen voornamelijk worden ingezet op personeel (fte) en het creëren van de randvoorwaarden. Waar omzet toeneemt, is minder subsidie nodig. Alle omzet die Tram 11 vanaf het begin realiseert, wordt in de eerste jaren terug ingezet in de organisatie om subsidies zo spoedig mogelijk te reduceren. Wij stellen ons in dat in het tweede jaar de subsidiabele middelen zullen zijn gereduceerd met minstens 10% en de jaren daarop verder afnemen. Met dit gegeven hanteren wij de volgende tarieven.

 

* Exploitatiekosten Accommodatie           in overleg

* Fte kosten Gedragswetenschapper         €75.000,-

* Fte kosten Pedagoog / Agoog                   €65.000,-

* Trajectprijs Intensieve Begeleiding        €  10375,-

* Trajectprijs Taakstraffen                          €    1275,-