Welzijn & Participatie

Welzijn & Participatie

Tram 11 biedt innovatieve werkmethodes aan om wijkbewoners te activeren en participeren in hun wijk en hun buurtaccommodaties. Efficiënt in de kosten en effectief in de participatie van de bewoners. Onze methodiek van het inzetten van accommodatie gerichte diensten en out-reachende welzijnsproducten is gericht op alle lagen van de bevolking en loopt synchroon met elkaar in de uitvoering. De bewoners ontwikkelen op een eigen verantwoorde manier hun welzijnsproducten waarvan zij vinden dat daar behoefte aan is. In overleg met de gemeente en netwerkpartners wordt  een analyse opgesteld waarop  een plan wordt gemaakt over welke welzijnsproducten ingezet moeten worden en hoe de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de bewoners wordt bewerkstelligd. Alle functies van de accommodatie worden uitgevoerd door de bewoners/participanten; van de functie van beheerder tot andere functies in de  uitvoering. Een accommodatie die participanten zelf ‘draaien’ en waar ze zelf verantwoordelijk voor voelen en verantwoordelijk voor zijn. Participatie in optima forma!

De participanten worden geleerd het welzijnsaanbod methodisch in te zetten. Deze aanpak heeft niet als doel het aantal betaalde krachten te reduceren, maar draagt ervoor zorg dat bewoners meer betrokken raken bij de participatie in hun wijk. Participanten worden in aanvang begeleid en gecoacht door onze professionele agogen en pedagogen. Eenmaal onder de knie, leren ze hierna zelf nieuwe potentiële participanten te motiveren tot deelname en te coachen. De effectiviteit van participatie zit hem in de efficiencyslag.

Inkomsten zullen worden gegenereerd door de verkoop van producten en diensten in de accommodatie en door verhuur van de accommodatie ruimten.

Sociaal maatschappelijk gezien zal dit bijdragen aan het welzijn en de vreugde van de bewoners in de wijk en zal het ook leiden tot een toename van betrokkenheid van bewoners in de wijk.

Self fulfilling prophecy met een positieve effectiviteits en efficiencyslag. Bewoners doen mee en door het zien van het effect van het meedoen gaan anderen ook meedoen. Door geloof te krijgen in wat men doet goed en mooi is, zal dit anderen aantrekken en aansporen mee te doen.. Het iets betekenen, zich positief voelen en gesterkt voelen om deelgenoot te zijn van mensen ‘helpen’ omdat ze zelf ooit ook hulp nodig hadden, spreekt aan. Wat men voor elkaar betekenen kan en voor elkaar krijgt, zal een synergetisch effect hebben op alles: bewoners, sfeer, wijk en de zorg om elkaar.